TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tiềm lực KHCN

Giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM sẽ tập trung hỗ trợ nghiên cứu 5 lĩnh vực trọng yếu để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế - xã hội.

Đó là chia sẻ của ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) TP.HCM tại hội nghị giới thiệu chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KHCN giai đoạn 2016 – 2020 sáng 10/3.

Theo ông Xu, giai đoạn trước năm 2011 – 2015, nguồn kinh phí cho KHCN được đầu tư  khá dàn trải cho tất cả 19 chương trình nên hiệu quả không cao. Tỷ lệ ứng dụng trực tiếp các đề tài nghiên cứu khoa học của TP là 42%, tỷ lệ ứng dụng gián tiếp là 36%. Gần 20% nghiên cứu thí nghiệm, còn lại không ứng dụng được.

Sự liên kết, hợp tác giữa nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ, chủ yếu hợp tác nhỏ lẻ, trong khi hợp tác quy mô lớn chưa thực hiện được.

Chính vì vậy, mục tiêu thời gian tới là thúc đẩy phát triển, khuyến khích xây dựng mối liên kết chuỗi giữa khu vực doanh nghiệp và nghiên cứu. Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cho mảng hạ tầng về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách; doanh nghiệp sẽ tham gia vào đầu tư cho các hoạt động R&D (nghiên cứu phát triển) hay các hoạt động xây dựng môi trường ươm tạo và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KHCN giai đoạn 2016 – 2020, TP đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ số đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn lên đến 60%, phấn đấu có 5 sản phẩm trọng điểm mang thương hiệu TP, xây dựng 2 tổ chức khoa học công nghệ tiên tiến; hỗ trợ hình thành 300 doanh nghiệp khoa học công nghệ; đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học công nghệ....

Để đạt được mục tiêu này, TP sẽ có những chương trình nghiên cứu, kế hoạch phát triển sản phẩm mục tiêu; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, dự án khởi nghiệp, đào tạo nhân lực về KH&CN, hình thành các đơn vị thương mại hóa sản phẩm và khai thác tài sản trí tuệ,…

Các chương trình sẽ không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu nhưng tập trung ưu tiên vào 5 lĩnh vực, bao gồm: cơ khí và tự động hóa; điện – điện tử và công nghệ thông tin; hóa dược, công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu; công nghệ sinh học; quản lý và phát triển đô thị.

Trong đó, TP ưu tiên sản phẩm dịch vụ, giải pháp trực tiếp ứng dụng vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có sự đồng đầu tư từ các nguồn khác.

Kinh phí hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, KH&CN và tối đa là 500 triệu đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 1/3/2017.

Khampha.vn