Phân tích\ Bill Gates: Robot cũng phải đóng thuế

Trong buổi phỏng vấn trên báo Quartz, Bill Gates cho rằng robot cũng phải nộp thuế, giống như một người lao động bình thường.

Các nhà kinh tế và những người tư tưởng vị lai tranh luận nhau về mối nguy hại của tự động hóa đã nhiều năm. Trong đó, Bill Gates cũng là một thành viên tích cực.

Năm 2013, trường đại học Oxford dự đoán robot sẽ lấy mất 50% công việc của người trong vòng từ 10 đến 20 năm nữa.

Chỉ 2 năm sau, năm 2015, McKinsey báo cáo có 45% số việc đã chuyển giao cho robot. Tốc độ mất việc nhanh hơn người ta tưởng.

Dịch vụ bán lẻ một trong những mảng bị thất nghiệp đầu tiên.

Năm 2016, hãng PwC tính toán rằng, nếu sử dụng máy bay không người lái có thể bớt được 126 tỷ đô tiền lương nhân công, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạ tầng và nông nghiệp.

Trước tương lai thất nghiệp đó, giải pháp của Bill Gates là ‘bắt robot phải đóng thuế’. Tiền thuế này sẽ để sử dụng trong các dịch vụ công và đảm bảo an sinh xã hội. Giống như người lao động bây giờ vẫn phải trích một phần lương nộp vào các quỹ xã hội vậy.

Những người bị robot cướp mất việc sẽ phải chuyển sang một số nghề ngành hẹp, trước đây ít người làm như: chăm sóc người già, hỗ trợ trẻ em khuyết tật…

Những việc này đòi hỏi sự thông cảm và ‘tính người’ cao nên có thể hi vọng robot chưa thể làm được. Và họ sẽ được trả lương từ tiền thuế của robot.

“Các bạn phải tính trước một bước” - Bill Gates nói.

Quân (Theo Business Insider)