Posts in Bài viết
Nhật ký innovation: Những người hùng thu gom rác

Đó là câu chuyện rất lạ của những người trẻ tham dự cuộc thi UPSHIFT mùa thứ 5 với chủ đề Hành động vì môi trường. 12 đội thi đến từ trường cấp 2, cấp 3, các nhà mở, trung tâm xã hội và các trường đại học đã thổi một luồng năng lượng tích cực và mang những câu chuyện thật đẹp tới hội trường Sihub ngày cuối tuần.

Read More