Hai bộ chủ quản ký hợp tác gắn kết ứng dụng CNTT và cải cách hành chính

Chiều 22-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT và cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.

1.PNG

Chương trình phối hợp giữa hai Bộ nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và CCHC Nhà nước giai đoạn 2016–2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch hành chính Nhà nước giai đoạn 2016–2020.

Theo đó, hai Bộ nhất trí hợp tác trên tám nội dung: Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan Nhà nước; Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở TT-TT, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch CCHC Nhà nước hàng năm;

Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Phối hợp xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Par Index); Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức;

Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan Nhà nước thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC; Phối hợp xây dựng Đề án hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018–2020.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định, ứng dụng CNTT và CCHC là hai nội dung quan trọng, có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả CCHC, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại. Đây cũng chính là cơ sở để Bộ TT-TT và Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình công tác.

Cũng theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo, song song với việc triển khai Chương trình phối hợp, Cục Tin học hóa cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị của Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ tham mưu, đề xuất ứng dụng các giải pháp, công nghệ để đẩy nhanh quá trình tin học hóa quy trình, thủ tục hành chính xây dựng nền hành chính hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng bày tỏ sự đánh giá cao Chương trình phối hợp về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giữa hai Bộ giai đoạn 2011-2015 và tin tưởng rằng Chương trình phối hợp 2017-2020 sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Bộ TT-TT và Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC.

Phạm Trung - Báo Nhân dân