Chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Speed Up

Đây là Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Khoa Học và Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ lên đến 2 tỷ đồng cho một dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thời gian hỗ trợ lên đến 2 năm.

 

Quy trình xét duyệt

 
speedup 2019 flowchart.png
 

Lưu ý: Các dự án có vốn đối ứng từ các nhà đầu tư khác sẽ được vào thẳng vòng Đánh giá hội đồng không phải qua vòng sơ tuyển chuyên gia.

Đăng ký

Các cơ sở ươm tạo vui lòng nộp hồ sơ tham gia Chương trình tại địa chỉ email: Speedup2017@gmail.com

Hồ sơ bao gồm:

  • Bản mô tả dự án khởi nghiệp (theo mẫu).

  • Video khoảng 1 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ.

  • Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có).

  • Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ cụ thể từ các nhà đầu tư khác (nếu có).

 

Danh sách các cơ sở ươm tạo và quỹ hỗ trợ SpeedUp 2019

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ:

Số điện thoại: 028.393.201.21 (Gặp chị Trúc: 090.890.2556 hoặc anh Dũng: 090.250.4449)

Email: Speedup2017@gmail.com.