Bài ví dụ: CLB kỹ năng, CLB khởi nghiệp 3

1. Vườn ươm doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (SHTP)

Association_Membership_Networking_Connections.jpg
 

2. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

IMG_61431-1024x585.jpg

3. Vườn ươm doanh nghiệp phần mềm Quang Trung (SBI)

UdxXQ3.jpg