Bài ví dụ: Tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chuyên gia 3

1. TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

banner-tiem-luc-khoa-hoc.jpg
 

2. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

IMG_61431-1024x585.jpg

3. Vườn ươm doanh nghiệp phần mềm Quang Trung (SBI)

UdxXQ3.jpg