Back to All Events

Tổng kết Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”

Tổng kết cuộc thi “Đổi mới sáng tạo sản phẩm Nông nghiệp công nghệ cao 2017”