Back to All Events

Tổng kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel 2017

Báo cáo kết quả Startup Wheel,

Kết nối nhà đầu tư cho các dự án nông nghiệp.

22522164_2446968692194227_644979773_o.png