Back to All Events

Tổng kết hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp với sinh viên

“ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-Viễn Thông