Back to All Events

Ứng Dụng Công Nghệ Blockchain Vào Chuỗi Cung Ứng Nông Nghiệp

Với những tiêu chuẩn được cải thiện trong an toàn thực phẩm và làm nông nghiệp bền vững, làm thế nào để các công nghệ như blockchain được tận dụng để truy xuất nguồn gốc tốt hơn cho người tiêu dùng?

22627451_1320606644717815_411699960_n.jpg

Đồng thời, việc số hóa và minh bạch dữ liệu chuỗi cung ứng đã đóng vai trò gì trong việc tạo ra những cơ hội tài chính cho các hộ nông dân nhỏ lẻ bằng cách giảm thiểu rủi ro đến người cho vay?

Hãy cùng tham gia với chúng tôi để cùng thảo luận những cơ hội và thách thức của ứng dụng công nghệ Blockchain tại sự kiện:

Ứng dụng công nghệ Blockchain vào Chuỗi cung ứng Nông nghiệp:
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm và cấp vốn cho người nông dân.

Thời gian: 19:30 - 21:00, 26/10/2017
Địa điểm: Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM
Đăng ký: https://goo.gl/forms/WB7i2jOYVGb6upE42
Ngôn ngữ: Phần trình bày sẽ được thể hiện bằng tiếng Anh, và dịch sang tiếng Việt.

Thông tin Diễn giả: 
Daphne Ng
Founder & CEO JEDTrade (www.jedtrade.com)
- Thành viên Exco, Hiệp hội Fintech Singapore
- Trưởng các tiểu ban bao gồm ACCESS Singapore Cryptocurrency và Hiệp hội Công nghiệp Blockchain
- Thành viên Exco, Hội đồng Mua sắm và SME Exco, Chuỗi cung ứng châu Á Đối tác Kiến thức, Học viện Thương mại Quốc tế Đại học Quản trị Singapore.
- Nghiên cứu sinh (Fintech), Đại học Khoa học Xã hội Singapore.