Back to All Events

Xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo

HỘI THẢO: XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO


Nhằm xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thành phố. Việc trao đổi ý kiến và học hỏi kinh nghiệm từ một nước tiên tiến như Phần Lan là điều cần thiết.
Hệ thống doanh nghiệp và đổi mới của Phần Lan là một trong những nước mạnh nhất thế giới. Hệ thống sinh thái thành phố Phần Lan đã thành công và tư duy với các cơ hội đối tác Việt Nam để hợp tác với các đại diện của Phần Lan và các nhà xây dựng hệ sinh thái, các nhà tài trợ đổi mới và các sự kiện như Slush. 
Phiên họp này tập trung vào trao đổi ý kiến, bài học kinh nghiệm của Phần Lan trong việc thúc đẩy các nền tảng đổi mới, các trung tâm và tham gia các bên liên quan khác nhau để tạo thuận lợi cho phát triển hệ sinh thái cũng như các cơ hội hợp tác cụ thể với TP.HCM và Phần Lan.

Người điều hành: Tiến sĩ Jukka Viitanen, Giám đốc điều hành, Resolute HQ Inc.
----------------------- 
Lịch trình dự kiến:
13:00 - 13:10: Giới thiệu chương trình
13:10 - 13:45: 
- Các trung tâm cải tiến cho các trường tiểu học, các trường đại học và các ngành công nghiệp để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái E & I.
- Hệ thống sinh thái đổi mới của 8 trường đại học phục vụ các hoạt động R & D của các công ty - trường hợp của Turku Future Technologies (TFT).
13:45 - 15:30: Thảo luận.
Thông tin tham khảo: http://saigonfinland100.weebly.com/

Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/x7YWugD98MDZDWIe2

Diễn giả:
- Esa Tuomisto, Trưởng phòng Chính sách Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Thành phố Turku.
- Bà Irene Leino, Unicef hần Lan, cộng đồng E & I TP HCM, đại diện / Ban Cố Vấn cho các khu vực trọng điểm (TBC).
- Ông Huỳnh Kim Tước, Tổng giám đốc Sihub.
- Ông Esa Tuomisto, Hiệu trưởng Chính sách Giáo dục Đại học và Nghiên cứu, Thành phố Turku.