Back to All Events

Đào Tạo Về Phát Triển Và Quản Lý Hệ Thống Đổi Mới Sáng Tạo


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DÀNH CHO CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI

Thông tin chi tiết: 
1. Trường Đại học: https://www.slideshare.net/SIHUB/chng-trnh-o-to-qun-l-h-thng-mst-trong-trng-i-hc-80931984
- Link đăng ký trực tuyến: https://goo.gl/9TgiLN
2. Cơ quan nhà nước, Đơn vị hỗ trợ Hệ sinh thái: https://www.slideshare.net/SIHUB/chng-trnh-o-to-v-h-tr-v-pht-trin-h-sinh-thi-knmst-dnh-cho-cn-b-nh-nc
- Link đăng ký trực tuyến: https://goo.gl/p9Vj9F 
Hạn đăng ký: 21:00, ngày 25/10/2017
Thông báo kết quả đăng ký: Ngày 27/10/2017
---------------------------

Chương trình được hợp tác tổ chức bởi Saigon Innovation Hub (SIHUB) và Swedish University Outreach, với sự tham gia của 02 chuyên gia đầu ngành từ Thụy Điển là: 
- Ông HÅKAN OZAN, Trưởng dự án ĐMST của KPMG Stockholm, và
- Bà PIRKKO SULILA TAMSEN, Giám đốc, Chương trình ĐMST Đại học Uppsala

Với sự tham gia của 02 chuyên gia đầu ngành về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam là:
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao - Đại học Bách Khoa TP.HCM
- Ông Trương Thanh Hùng, Co-founder của FINNO Ventures
---------------------------

Mục tiêu khóa học:
» Giới thiệu chuyên sâu về quản lý khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) và các hệ thống KNĐMST. 
» Xây dựng nền tảng khoa học vững chắc về KNĐMST để hiểu cấu trúc, các thành phần và làm như thế nào để triển khai và hoàn thiện các Hệ thống KNĐMST.
» Đào tạo cho các cá nhân tham gia trở nên thành thục về lĩnh vực này và có thể áp dụng để xây dựng các hệ thống KNĐMST cũng như quản lý hệ thống KNĐMST. 
---------------------------

Chi phí tham gia khóa học:
- Sở KH&CN TP.HCM hỗ trợ mỗi đơn vị tại TP.HCM 02 cá nhân tham gia không tính phí. 
- Người thứ 03 từ mỗi đơn vị tại TP.HCM: 10 triệu đồng/ người. 
- Mỗi cá nhân tham dự từ đơn vị ngoài TP.HCM: 10 triệu đồng/ người. 
--------------------------- 

Thời gian: 08:30 - 17:00, hàng ngày từ 30/10 - 03/11/2017.
Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, có hỗ trợ tóm tắt và giải thích bằng tiếng Việt sau một số phần dạy.
--------------------------- 

Mọi thông tin về đăng ký khóa học hay hợp tác, xin vui lòng liên hệ:

+ Chương trình cho Trường Đại học:
Bà Trần Thị Thanh Tâm
Quản lý Chương trình
Saigon Innovation Hub
E: thanhtam@ecc-hcm.gov.vn; 
ĐT: +84 (0) 902.893.345


+ Chương trình cho Cơ quan nhà nước, Đơn vị hỗ trợ Hệ sinh thái:
Bà Trần Thị Ngọc Trâm
Quản lý Chương trình
Saigon Innovation Hub
E: ngoctram@ecc-hcm.gov.vn
ĐT: +84 (0) 964 618 396