Back to All Events

Thương Mại Hóa Sản Phẩm Ra Thế Giới: Kinh Nghiệm Ngành Hóa Dược

Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực hóa dược?
Bạn đang nghiên cứu về các sản phẩm thiên nhiên?
Bạn mong muốn đưa sản phẩm nhiên cứu của mình ra thị trường thế giới?
Đây chính là cơ hội để các bạn học hỏi thêm kinh nghiệm từ các chuyên gia nước ngoài, giúp tạo hướng đi cho các bạn khi khởi nghiệp trong lĩnh vực hóa dược.

23319254_1735067809898569_4846812925232450673_n.jpg

* Với các chuyên gia:
1. Sue McKinney: Tổng quan về Thị trường - Các yêu cầu về pháp lý và quy định đối với Dược phẩm bổ sung, Tuyên bố chủ quyền và Phân phối.
2. Michael Andrews: Các yêu cầu về pháp lý và quy định đối với Thuốc từ nguồn gốc Thực vật.
3. Nadina Jose: Kiểm chứng khoa học cho các tuyên bố thông qua thử nghiệm lâm sàn.

* Thời gian: 8:30 - 11:00, thứ Bảy, ngày 11/11/2017.
Tại: SIHUB, 272 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP.HCM.

* Link đăng ký miễn phí: https://goo.gl/forms/3wnqHfsX2JkhIN2u2