Back to All Events

Diễn Đàn Kinh Doanh 2017 | Đón nhận thế giới đang đổi thay

KV-0808-Hires_700x350.jpg

Được tổ chức tại Việt Nam lần thứ tư Diễn đàn kinh doanh quy tụ những bộ óc hàng đầu của ngành kinh doanh, giới làm chính sách và các nhà tư tưởng nhằm vạch ra những thách thức, thảo luận những cơ hội và trao đổi những sáng kiến để giúp giới doanh nghiệp tận dụng những thay đổi sao cho có lợi nhất, là môi trường trao đổi và giao lưu tốt nhất trong giới lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp nước ngoài.

Thông tin chi tiết: http://event.forbesvietnam.com/2017businessforum/