Back to All Events

Hội thảo “Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0”

  • SIHUB 273 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh Vietnam (map)

- Tham luận về việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào truyền thông, báo chí.

- Xu hướng báo chí thế giới hưởng ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Cá nhân hóa việc xuất bản trên mạng xã hội, xu thế truyền thông mới.

Địa chỉ: Sihub - 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM