Back to All Events

Hội thảo: “HCMGIS PLATFORMS - Nền tảng cho ứng dụng GIS TP.HCM” và Công bố Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp – sản phẩm GIS Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM