Back to All Events

Hội thảo khoa học "Giải pháp công nghệ cho đô thị thông minh”

  • Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 244 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh Vietnam (map)

- Một số giải pháp công nghệ cho Thành phố thông minh

- Trao đổi và thảo luận

Địa chỉ: Sở KH&CN - 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HC