Mã số N4015: HCACS - Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP.HCM

    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp (Ho Chi Minh’s Center for Agricultural Consultancy and Support) là đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM, được thành lập năm 2005. Hai chức năng chính của HCACS là tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp.

HCACS.jpg
 

Cơ cấu tổ chức của HCACS bao gồm 3 phòng ban: gồm Phòng Nghiên cứu thị trường, Phòng Tư vấn và huấn luyện, Phòng Tổ chức - Hành chính. Trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi Hội thảo trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bổ sung kỹ năng và kiến thức về thị trường,xây dựng thương hiệu nhằm hỗ trợ các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngoài ra, Trung tâm cung cấp kênh thông tin tư vấn về sản xuất, thông tin thị trường và sản phẩm; các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho các doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường đầu vào, đầu ra.

Các hoạt động nghiên cứu khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thi, chợ phiên, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp; chứng nhận quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) cũng được tiến hành xuyên suốt và song song.

HCACS2.jpg

Sau 14 năm hoạt động, CBNV Trung tâm đã nỗ lực tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm tập trung phát triển nông nghiệp theo các chương trình mục tiêu cây con cụ thể. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục được duy trì và ở mức cao, bình quân tăng 8,5 %/năm, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện đô thị hóa, đất nông nghiệp giảm. Các chương trình mục tiêu đạt kết quả tích cực như phát triển và nâng cao năng suất đàn bò sữa, rau an toàn, trồng hoa - cây kiểng, cá sấu, cá cảnh, nuôi tôm sú ...Trình độ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong nông nghiệp và nông dân ngày càng được nâng cao; chương trình tập huấn, huấn luyện và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được quan tâm, tăng cường đầu tư và được nhiều nông dân ứng dụng vào sản xuất. Đến nay, nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã sử dụng giống mới, giống chất lượng cao: rau ăn quả trên 90%, vùng mía tập trung: 100%, đàn heo: 90% ... Trên 90% trang trại chăn nuôi đã đầu tư hệ thống máng ăn, máng uống theo hướng tự động và bán tự động, hệ thống làm mát ...Các hoạt động hợp tác liên kết trong nông dân, thành lập các hiệp hội ngành, nghề được chú trọng quan tâm. Hơn 90% số hộ nông dân được tiếp cận các chính sách vay vốn, hỗ trợ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó, góp phần giảm số hộ nông dân nghèo, tăng số hộ có thu nhập cao, khá giả.

Chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế được xem là một trong những giải pháp hàng đầu của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu theo hướng bền vững. Trong những năm qua, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần giúp cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh đã chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng của các ngành sản xuất nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

 
    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này
 

Thông tin

images.jpg
Tên tổ chức Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 028.3822.9427
Email hcacs.vn@gmail.com
Website http://tvnn.vn/

Đơn vị tài trợ