CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ NÂNG CAO TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; tăng đầu tư từ ngân sách Thành phố cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm để tập trung nguồn lực đầu tư, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng đầu tư cho các sản phẩm khoa học và công nghệ ứng dụng trực tiếp vào đời sống xã hội; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Ngoài ra, chương trình cũng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đầu tư cho các tổ chức khoa học và công nghệ có ưu thế; xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính.

Hình minh họa: Hoạt động nghiên cứu tại Ngân hàng tế bào gốc

Giải pháp chủ yếu của chương trình là xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm và các định hướng nghiên cứu giai đoạn 2016-2020 gồm Chương trình Cơ khí và tự động hóa, Chương trình Điện – điện tử và Công nghệ thông tin, Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu, Chương trình Công nghệ sinh học, Chương trình Quản lý và phát triển đô thị và các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác.

Các giải pháp tiếp theo là nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và cuối cùng là đẩy mạnh công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đọc toàn văn tại: QĐ 2953 chuogn trinh nghien cuu khoa hoc va tiem luc

Theo dost.hochiminhcity.gov.vn

Chính sáchNB Trung