Xây dựng tài liệu về mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp

Nhằm thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2025, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hố Chí Minh thông báo mời các tổ chức, viện, trường đại học xây một tài liệu về mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp.

Hachi-Farm-03.jpg

Bộ tài liệu có tác dụng hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu và triển khai ứng dụng để nâng cao năng suốt và chất liệu. Tài liệu hoàn chỉnh sẽ có thể được Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến rộng rãi cho mọi đối tượng thông qua các phương tiện truyền thông như website Sở Khoa học và Công nghệ, báo, tạp chí,…

Các tổ chức, viện, trường cần gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ (phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở) theo địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 trước ngày 15/8/2018.

Mọi người có thể tải mẫu đăng ký ngay dưới đây:

Bảo Trung