Nhật gắn thêm hệ thống còi tiếng chó sủa cho tàu để đuổi hươu ra khỏi đường ray