10 phát minh kỳ lạ trong lịch sử

Radio mũ rơm, thuyền dành cho kỷ băng hà là hai trong số những phát minh kỳ lạ trong lịch sử.

 
 

Theo Zing