Chương trình Đánh giá Đóng góp Môi trường EPC

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT đang triển khai Chương trình thí điểm đánh giá đóng góp vào môi trường (EPC) của các doanh nghiệp, với sự hỗ trợ từ Tập đoàn SK Hàn Quốc. Mục tiêu là khuyến khích, hỗ trợ các mô hình, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Read More