Back to All Events

Hội thảo "Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong KN TS"

“Kiểm nghiệm” hiện đang là hoạt động quan trọng và chiếm chi phí lớn của DN, bên cạnh đó các phương pháp kiểm truyền thống hiện nay tốn thời gian từ 04 – 05 ngày sẽ là bất lợi và không đáp ứng yêu cầu trong trường hợp cấp thiết đối với DN xuất khẩu thủy sản.
Với sự nghiên cứu trên thiết bị và kỹ thuật hiện đại, Công ty TNHH Quốc tế Amipharm và Công ty TNHH DV & TM Nam Khoa đã cho ra đời phương pháp kiểm nhanh vi sinh vật trên thủy sản bằng ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR, phương pháp đã cho thấy các ưu điểm nổi trội như: Độ đặc hiệu và độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian kiểm (chỉ từ 03 - 15 giờ), ít nguy cơ tạp nhiễm, thực hiện dễ dàng, có thể kiểm đồng thời nhiều chỉ tiêu một lần và tiết kiệm chi phí.
Nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin hữu ích cho các DN thủy sản, đơn vị kiểm nghiệm hiểu và nắm bắt về kỹ thuật, phương pháp thực hiện, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP phối hợp cùng Công ty TNHH Quốc tế Amipharm và Công ty TNHH DV & TM Nam Khoa tổ chức Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản” tại KS New World Saigon, Quận 1, TP. HCM, ngày 02/3/2019.
http://daotao.vasep.com.vn/1391/Chuong-Trinh-Dao-Tao/Hoi-thao-Ung-dung-ky-thuat-Multiplex-Realtime-PCR-trong-kiem-nghiem-vi-sinh-tren-thuy-san.htm