Hồ điều tiết chống ngập thông minh ở TP. HCM hoạt động thế nào?

Hồ điều tiết ngầm có nhiều ưu việt so với hồ làm bằng bê tông như thời gian thi công ngắn, hồ có tính chịu lực cao, không chiếm mặt bằng và linh hoạt trong nhiều địa hình.

Theo VTC