Đà Nẵng phát hiện, xử lý nhiều vấn đề nóng về giao thông qua Facebook

Qua trang Facebook, Sở GTVT Đà Nẵng đã tiếp cận nhanh chóng các thông tin nóng trên địa bàn thành phố để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

dc_150910_1.jpg

Theo đánh giá của Sở GTVT Đà Nẵng, trong năm qua, trang Facebook của Sở đã tiếp nhận và xử lý 357 tin bài có liên quan đến hoạt động của ngành.

Thông qua trang Facebook tạo được kênh kết nối trực tiếp giữa Sở GTVT với tổ chức, công dân, dễ dàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến góp ý, kiến nghị liên quan đến ngành GTVT, tiếp cận nhanh chóng các thông tin nóng liên quan trên địa bàn thành phố để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Đánh giá của Sở GTVT Đà Nẵng cũng cho thấy, bên cạnh trang Facebook thì nhóm Facebook An toàn giao thông của Sở GTVT Đà Nẵng với việc sử dụng ứng dụng tin nhắn Facebook Messenger cũng đã phát huy tác dụng.

Dù mới đi vào hoạt động từ ngày 15/7/2017 nhưng các thành viên trong nhóm đã chủ động tuần tra, kiểm tra, phát hiện, báo cáo xử lý kịp thời 673 trường hợp phát sinh các bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Chính nhờ việc chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắc nên việc phản ảnh của tổ chức và công dân trên trang Facebook của Sở GTVT Đà Nẵng cũng đã giảm đáng kể.

P.V - ICTNews