Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm


Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết hệ thống thông tin về ATTP kết nối giữa các bộ ngành, địa phương sẽ được thiết lập.

anh2_lysy.jpg

Các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp (ATTP) với lãnh đạo các bộ, ngành chịu trách nhiệm về quản lý, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP).

Phó thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Công thương, Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin ATTP theo hướng là hệ thống thông tin mở, tin cậy, cập nhật về an toàn, vệ sinh thực phẩm một mặt phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương (trước hết là của 3 ngành Y tế, Công thương, NN-PTNT); mặt khác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP; giúp người tiêu dùng nhận biết, truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm; giúp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Đây là hệ thống nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa nhằm tăng cường phổ biến tri thức về vệ sinh ATTP, cung cấp nguồn dữ liệu để phát triển các ứng dụng trên môi trường mạng phục vụ công tác bảo đảm ATTP.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ Y tế, Công thương, Bộ NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương khẩn trương tích hợp, cập nhật các thông tin về các sản phẩm thuộc diện đăng ký công bố sản phẩm và chứng nhận đủ điều kiện ATTP, hoàn thành trong năm 2018; huy động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng tham gia cập nhật thông tin về vệ sinh ATTP.

Thiết lập hệ thống báo cáo về ATTP qua mạng, công khai để người dân tham gia giám sát, phản ánh về công tác quản lý nhà nước về ATTP của các ngành các cấp. Bộ NN-PTNT tăng cường chỉ đạo việc cập nhật thông tin về sản xuất nông sản thực phẩm trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển sản xuất thực phẩm sạch, nhận biết nguy cơ và đấu tranh với sản xuất thực phẩm không đảm bảo ATTP…

Cảnh báo nhanh về ATTP đến tận xã, phường

Tại Hà Nội, theo kế hoạch triển khai hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP năm 2018 - 2020. Hệ thống này đảm bảo đủ năng lực đáp ứng việc xử lý nhanh các thông tin, sự cố nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đáp ứng việc xử lý nhanh các thông tin, sự cố về ATTP, bảo vệ sức khỏe người dân.

Hiện nay các quận, huyện của Thủ đô đã có kế hoạch triển khai hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP, theo đó, trên địa bàn các quận, huyện thiết lập tổ chức hệ thống, bộ máy cảnh báo nhanh về ATTP với 2 cấp: huyện và xã, thị trấn; có đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh về ATTP. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, các quận, huyện đảm bảo việc tiếp nhận xử lý thông tin sự cố ATTP; phối hợp huy động các lực lượng chức năng xử lý khi có sự cố ATTP, ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, sẽ phải có phản hồi kết quả cho các cá nhân, cơ sở cung cấp thông tin…

Nam Sơn - Khampha.vn

Bài gốc

Xem thêm