Đến cuối năm 2020, 100% nhà hàng, siêu thị ở Hà Nội có thiết bị chấp nhận thẻ

Hà Nội đang thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng hay thanh toán điện, nước, viễn thông. Theo đề án này, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản tại ngân hàng cũng được nâng lên ít nhất 70% vào cuối năm 2020.

3beimages.jpg

Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 51/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Theo đề án, đến cuối năm 2020, 100% siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 85% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, các giải pháp chủ yếu được đề xuất như sắp xếp lại hệ thống ATM, POS ở khu vực bệnh viện, trung tâm y tế, cửa hàng, cơ sở bán lẻ... ở các vùng nông thôn; và phát triển rộng khắp mạng lưới ATM, giúp người dân từng bước có thói quen sử dụng thẻ ATM.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công trong đó tập trung vào việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Đ. Dung - Khoa học phát triển

Bài gốc