Đất sét nano lỏng giúp nông dân có thể trồng trọt được trên sa mạc

Sa mạc hóa đất canh tác đang là vấn đề rất nghiêm trọng hiện nay. Mỗi năm, diện tích đất canh tác bị sa mạc hóa bằng một nửa nước Anh và các cây trồng không thể sống được vì cát không giữ được chất dinh dưỡng và nước.

Để khắc phục vấn đề này, các nhà khoa học tại Na-Uy đã phát minh ra một loại đất sét có thể biến sa mạc thành đất nông nghiệp và còn tiết kiệm được tới 50% lượng nước tưới. Để tìm hiểu về loại đất này, mời bạn xem clip dưới đây:

 
 


Bảo Trung