Từ năm 2019, cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử trên toàn quốc

Theo kế hoạch được Bộ LĐTB&XH ban hành mới đây, sau giai đoạn hỗ trợ thí điểm tại 1- 3 tỉnh, thành phố, trong giai đoạn 2019 -  2020, sẽ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.

Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018 -  2020 “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030” (Đề án 708) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) ban hành.

Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2020 là ứng dụng CNTT trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch; hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp ngườ dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam là đối tượng của các chính sách: trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, BHXH, BHYT và BHTN.

Kế hoạch cũng xác định rõ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian từ nay đến năm 2020 để thực hiện Đề án 708, bao gồm: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp triển khai CSDL quốc gia về an sinh xã hội;

Xây dựng Cổng thông tin điện tử an sinh xã hội và phần mềm đăng ký thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; Xây dựng hạ tầng CNTT và hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; Nhập liệu CSDL quốc gia về an sinh xã hội;

Quản lý, lưu trữ, bảo mật và phân phối hiệu quả CSDL thành phần và CSDL quốc gia về an sinh xã hội; Cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; Tổ chức chi trả chính sách an sinh xã hội thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ công;

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên trong việc ứng dụng, khai thác hệ thống thông tin và CSDL về an sinh xã hội; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về CSDL quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng CSDL về an sinh xã hội và ứng dụng CNTT trong giải quyết chính sách an sinh xã hội.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, với nhiệm vụ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử, thời gian tới, Bộ LĐTB&XH sẽ chủ trì, phối hợp cùng các Bộ: Công an, Tài chính, TT&TT, Y tế và BHXH và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; xây dựng số an sinh xã hội duy nhất đối với mỗi người dân, bảo đảm kết nối với mã số định danh công dân, nhằm quản lý thống nhất CSDL về an sinh xã hội; Xây dựng văn bản pháp lý quy định cấp, đổi, hủy, công năng, tác dụng thẻ an sinh xã hội điện tử.

Cùng với đó, Bộ LĐTB&XH cũng chủ trì việc phát triển thẻ an sinh xã hội điện tử để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, người có công, BHTN, BHXH, BHYT.

Từng bước kết nối CSDL chuyên ngành với CSDL quốc gia về an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tích hợp các loại giấy tờ công dân khác như: số hưởng trợ cấp, thẻ BHYT, sổ BHXH, mã số thuế cá nhân và các giấy tờ khác có liên quan.

Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2018 hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1- 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến Quảng Ninh, Cần Thơ/Vĩnh Phúc, TP.HCM. Giai đoạn 2019 -  2020 hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện  tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.

Vân Anh - ICTNews

Bài gốc