Whise2018_Banner_logo_180919_1816.png
 

Tuần lễ

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2018

15/10/2018 - 19/10/2018

Sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của Thành phố, nhằm tập hợp và giới thiệu những mô hình thành công đến cộng đồng khởi nghiệp; kết nối các nguồn lực xã hội với sự hỗ trợ của Nhà nước, hợp tác quốc tế... để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tiến tới việc xây dựng Thành phố Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, bắt nhịp với khu vực và thế giới.

Whise2018_Banner_bannerweb_180921.png
 


Chương trình

Tải lịch sự kiện: Tiếng Việt/English

Ngày 10/10/2018

 

Tổng kết Cuộc thi “Khởi sự kinh doanh nông nghiệp cho khu vực phía Nam và Tây Nguyên”

8:30 - 11:00

Hội trường Phượng vỹ - Đại học Nông Lâm

Ngày 12/10/2018

 

Chợ công nghệ và thiết bị, giải pháp môi trường phục vụ ngành y tế

8:30 - 16:00

79 Trương định, Quận 3, TP.HCM

Ngày 15/10/2018

 

Hội thảo “Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0”

14:00 - 16:00

SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Hội thảo: “HCMGIS PLATFORMS - Nền tảng cho ứng dụng GIS TP.HCM” và Công bố Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp – sản phẩm GIS Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

14:00 - 16:00

Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Ngày 16/10/2018

 

Hội thảo khoa học "Giải pháp công nghệ cho đô thị thông minh”

08:30 - 11:30

Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Tổng kết Hoạt động cộng đồng Kết nối sinh viên 2018 với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”

08:30 - 11:30

Sihub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Chung kết Cuộc thi Giải pháp IOT cho Thành phố Thông minh

08:00 - 12:00

Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Tổng kết Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”

15:00 - 16:00

Sihub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Ngày 17/10/2018

 

Tổng kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CiC (Creative Idea Contest) năm 2018

08:30 - 11:00

Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Hội thảo “10 năm phát triển hoạt động Quản trị Tài sản Trí tuệ tại TP.HCM, góp phần kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”

08:00 - 11:30

Sihub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Ngày 18/10/2018

 

Khai mạc Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2018

08:30 - 10:00

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Triển lãm sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

10:00 - 16:30

Sảnh Volga, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Hội thảo “Xây dựng thành phố thông minh – kinh nghiệm và giải pháp của Phần Lan”

10:00 – 11:30

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Hội thảo “Phát triển giáo dục trong tương lai”

13:30 - 16:30

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Hội thảo “Tech Startups”

10:00 - 11:30

Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Workshop và Seminar của doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan

13:30 - 16:30

Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Triển lãm “Trẻ em Sáng tạo”

10:00 - 16:30

Sảnh Amur, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Giới thiệu sản phẩm của các startup thuộc lĩnh vực Giáo dục

10:00 - 11:30

Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Giới thiệu sản phẩm của các startup thuộc lĩnh vực Thành phố thông minh và CMCN 4.0

13:30 - 16:30

Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

Ngày 19/10/2018

 

Triển lãm sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (tiếp tục)

09:00 - 16:30

Sảnh Volga, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Hội thảo khoa học: “Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Vùng Đông Tây Nam bộ”

08:30 - 11:30

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp trong lĩnh vực Du lịch

13:30 - 14:30

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Trao giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ISTAR)

14:30 - 16:00

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Chương trình Kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

09:30 - 16:00

Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Triển lãm “Trẻ em Sáng tạo” (tiếp tục)

08:30 - 16:00

Sảnh Amur, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Chương trình Startup Show

08:00 - 11:30

Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Tổng kết hoạt động của Vietnam Sillicon Valley 2018: Chương trình VSV Startup School và Prototye day; Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN, Lotte Accelerator và Vietnam Sillicon Valley Accelerator

13:00 - 16:00

Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Bế mạc WHISE 2018

16:00 - 16:30

Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM


Đơn vị tổ chức

 

Đơn vị thực hiện

 

Đơn vị phối hợp

 

Liên hệ

Chuỗi hội thảo: 

Phòng Quản Lý Công Nghệ và Thị Trường Công Nghệ

 • Phan Thị Quý Trúc: 0908.902.556; pqtruc.skhcn@tphcm.gov.vn

 • Ông Nguyễn Anh Dũng: 0973.412.990; nadung.skhcn@tphcm.gov.vn

Thông tin truyền thông:

 • Bùi Việt Hà: habv@khampha.vn

 Tuần lễ

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2018

15/10/2018 - 19/10/2018

 
Whise2018_Banner_bannerwebmobile_logo_180920_1600.png
 
Whise2018_Banner_bannerwebmobile_180924_1111.png

Sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của Thành phố, nhằm tập hợp và giới thiệu những mô hình thành công đến cộng đồng khởi nghiệp; kết nối các nguồn lực xã hội với sự hỗ trợ của Nhà nước, hợp tác quốc tế...

Chương trình

Ngày 10/10/2018

 • Tổng kết Cuộc thi “Khởi sự kinh doanh nông nghiệp cho khu vực phía Nam và Tây Nguyên”

8g30-11g00; Hội trường Phượng vỹ - Đại học Nông Lâm.

Ngày 12/10/2018

 • Chợ công nghệ và thiết bị, giải pháp môi trường phục vụ ngành y tế

08:30 - 16:00; 79 Trương định, Quận 3, TP.HCM

Ngày 15/10/2018

 • Hội thảo “Truyền thông thích ứng thời đại công nghiệp 4.0”

14:00 - 16:00; SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

 • Hội thảo: “HCMGIS PLATFORMS - Nền tảng cho ứng dụng GIS TP.HCM” và Công bố Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp – sản phẩm GIS Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

14:00 - 16:00; Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Ngày 16/10/2018

 • Hội thảo khoa học "Giải pháp công nghệ cho đô thị thông minh”

08:30 - 11:30; Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

 • Tổng kết Hoạt động cộng đồng Kết nối sinh viên 2018 với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”

08:30 - 11:30; Sihub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

 • Chung kết Cuộc thi Giải pháp IOT cho Thành phố Thông minh

8:00 - 12:00; Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM

 • Tổng kết Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”

15:00 - 16:00; Sihub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Ngày 17/10/2018

 • Tổng kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CiC (Creative Idea Contest) năm 2018

08:30 - 11:00; Sở KH&CN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

 • Hội thảo “10 năm phát triển hoạt động Quản trị Tài sản Trí tuệ tại TP.HCM, góp phần kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”

08:00 - 11:30; Sihub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Ngày 18/10/2018

 • Khai mạc Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2018

08:30 - 10:00; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Triển lãm sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

10:00 - 16:30; Sảnh Volga, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Hội thảo “Xây dựng thành phố thông minh – kinh nghiệm và giải pháp của Phần Lan”

10:00 – 11:30; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Hội thảo “Phát triển giáo dục trong tương lai”

13:30 - 16:30; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Hội thảo “Tech Startups”

10:00 - 11:30; Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Workshop và Seminar của doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan

13:30 - 16:30; Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Triển lãm “Trẻ em Sáng tạo”

10:00 - 16:30; Sảnh Amur, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Giới thiệu sản phẩm của các startup thuộc lĩnh vực Giáo dục

10:00 - 11:30; Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Giới thiệu sản phẩm của các startup thuộc lĩnh vực Thành phố thông minh và CMCN 4.0

13:30 - 16:30; Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Ngày 19/10/2018

 • Triển lãm sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (tiếp tục)

09:00 - 16:30; Sảnh Volga, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Hội thảo khoa học: “Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Vùng Đông Tây Nam bộ”

08:30 - 11:30; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp trong lĩnh vực Du lịch

13:30 - 14:30; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Trao giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ISTAR)

14:30 - 16:00; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Chương trình Kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

09:30 - 16:00; Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Triển lãm “Trẻ em Sáng tạo” (tiếp tục)

08:30 - 16:00; Sảnh Amur, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Chương trình Startup Show

08:00 - 11:30; Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Tổng kết hoạt động của Vietnam Sillicon Valley 2018: Chương trình VSV Startup School và Prototye day; Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN, Lotte Accelerator và Vietnam Sillicon Valley Accelerator

13:00 - 16:00; Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 • Bế mạc WHISE 2018

16:00 - 16:30; Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCMĐơn vị tổ chức

 
 

Đơn vị thực hiện

 
 

Đơn vị phối hợp

 

Liên hệ

Chuỗi hội thảo: 

Phòng Quản Lý Công Nghệ và Thị Trường Công Nghệ

 • Phan Thị Quý Trúc: 0908.902.556; pqtruc.skhcn@tphcm.gov.vn

 • Ông Nguyễn Anh Dũng: 0973.412.990; nadung.skhcn@tphcm.gov.vn

Thông tin truyền thông:

 • Bùi Việt Hà: habv@khampha.vn