Sophia - robot được cấp quyền công dân đầu tiên trên thế giới giao lưu tại Việt Nam

Vào 8 giờ sáng ngày 13/7, robot Sophia đã xuất hiện và phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018 tại Việt Nam do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì.

 
 

Bảo Trung (tổng hợp)