Mã số N2022: Phần mềm kê toa – Ứng dụng y tế thông minh

    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này

Hiện nay, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý bệnh viện và kê toa là khá phổ biến. Tuy nhiên, các phần mềm này đều có một số hạn chế nhất định. Bác sĩ Tăng Văn Đông tại bệnh viện Việt - Pháp đã tự viết ra phần mềm kê và lưu đơn thuốc, giúp các bác sĩ giảm thiểu thời gian trong việc kê toa lần tiếp. Đây cũng là nguồn tài liệu để các bác sĩ thực tập học hỏi khi được cho lại bộ dữ liệu.

 
tải xuống (2).png

Theo bác sĩ Đông, các phần mềm kê toa thông thường đa phần thường chứa nhiều mục cùng một chỗ khiến người sử dụng bị rối mắt. Các phần mềm này cũng không lưu sẵn đơn thuốc kèm theo bệnh nên mỗi lần kê toa lại phải nhập lại từ đầu khiến người bệnh lẫn bác sĩ mất nhiều thời gian.

Bác sĩ Tăng Văn Đông tại bệnh viện Việt - Pháp đã tự viết ra phần mềm kê và lưu đơn thuốc, giúp các bác sĩ dễ dàng trong việc kê toa lần tiếp.

tải xuống (3).jpg

Mỗi phần của toa thuốc sẽ là từng tab riêng biệt giúp bác sĩ có thể dễ dàng nhìn ra phần chưa điền, từ đó đơn sẽ không còn thiếu sót.

Phần mềm cũng sẽ truy xuất ra một tập hợp các đơn thuốc đã được kê khi điền triệu chứng bệnh vào chương trình, để bác sĩ có thể tham khảo và lựa chọn thuốc dễ dàng hơn.

Đây cũng là nguồn tài liệu để các bác sĩ thực tập học hỏi khi được cho lại bộ dữ liệu, giúp họ có thể tự kệ đơn theo kinh nghiệm từ những bác sĩ trước.

Phần mềm này không cần sử dụng internet nên bác sĩ vẫn có thể dễ dàng lập đơn thuốc khi mạng bệnh viện gặp vấn đề.

Sau một thời gian sử dụng, đã có khá nhiều nhiều bác sĩ tại bệnh viện Việt – Pháp phản hồi tích cực về phần mềm này.

 
    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này
 

Thông tin

 
Tên tổ chức Bác sĩ Tăng Văn Đông
Điện thoại 0979146645
Email Tangbatho27@gmail.com
 

Đơn vị tài trợ