Các cây xăng có thể sử dụng chung một thiết bị in chứng từ cho nhiều cột bơm

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ cho các cột bơm xăng dầu nhưng có thể sử dụng một thiết bị chung cho nhiều cột bơm.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ cho các cột bơm xăng dầu

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ cho các cột bơm xăng dầu

Nhân viên bán hàng các cây xăng phải giao chứng từ cho khách hàng sau khi đổ xăng. Trên chứng từ ghi rõ lượng nhiên liệu, loại nhiên liệu, ngày giờ bán, địa chỉ cây xăng và số hiệu cột bơm xăng…. Đó là những quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN (Thông tư số 15) ban hành ngày 25.8.2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phê duyệt mẫu cột đo, bơm nhiên liệu có gắn thiết bị in chứng từ. 17 đơn vị, cơ sở đủ năng lực thực hiện việc này đã được Tổng cục phê duyệt mẫu cột bơm, đo nhiên liệu, sẵn sàng cung cấp cho các cơ sở kinh doanh nhiên liệu, phục vụ người tiêu dung.

Mục tiêu của quy định này trước hết nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, có căn cứ để xem xét, xử phạt hoặc bồi hoàn thiệt hại cho người tiêu dùng khi có sự cố liên quan đến chất lượng, số lượng nhiên liệu. Hơn nữa, quy định mới cũng giúp cơ quan quản lý bao quát tốt hơn lĩnh vực của mình, góp phần lành mạnh hóa, minh bạch hóa thị trường xăng dầu.

Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, vẫn còn một số vấn đề gây khó cho các địa phương. Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thông tư 15 không quy định cụ thể rằng cả cây xăng chỉ cần có một máy in chứng từ, hay mỗi cột bơm xăng phải có một thiết bị in; chứng từ phải chuyển ngay hay chuyển sau cho khách hàng….

Chủ động triển khai quy định mới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh một mặt triển khai, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố biết và hưởng ứng, chuẩn bị mọi việc, sẵn sàng đáp ứng thời hạn thi hành từ ngày 1/7/2018. Mọi thông tin hướng dẫn, tuyên truyền được đăng tải đầy đủ trên website của Chi cục. Mặt khác, Chi cục cũng kịp thời báo cáo, kiến nghị các cấp quản lý xem xét, hướng dẫn những việc còn chưa có quy định rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc triển khai quy định mới.

Đến thời điểm này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành hướng dẫn, theo đó, các cơ sở kinh doanh xăng dầu có thể trang bị mỗi cột bơm xăng có một máy in chứng từ hoặc toàn cơ sở có một máy, nhưng phải giao ngay chứng từ cho khách mua xăng, không được nhầm lẫn…

Thống kê của Sở Công thương TP.HCM cho biết đến tháng cuối năm 2017, thành phố hiện có khoảng 532 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh. Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tại khu vực thành phố từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TP.HCM sẽ xây mới thêm 407 cây xăng.

Theo ước tính, muốn các trụ bơm in được, doanh nghiệp phải đầu tư nâng cấp hoặc thay thế đầu số có chức năng in với mức giá từ 7 triệu đồng. 

Phạm Sơn - Báo Khám phá

Bài gốc