Bác sĩ Việt thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị ung thư