Dịch vụ gọi xe MVL của Singapore chuẩn bị có mặt tại Việt Nam vào tháng 7