Mã số N2027: Phần mềm hóa đơn điện tử MiTAX™

Phần mềm hóa đơn điện tử MiTAX™ giúp khách hàng hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp, lập và thanh toán hóa đơn cũng như tra cứu dữ liệu một cách nhanh chóng.

pho-am-thuc-vinh-khanh-4.png
 

Hiện tại, trong quá trình sử dụng hóa đơn giấy truyền thống, các doanh nghiệp đang gặp phải nhiều khó khăn trong các vấn đề liên quan đến việc tạo, lập và phát hành hóa đơn. Cụ thể việc tạo lập hóa đơn mất nhiều thời gian, cùng với đó là các chi phí phát sinh về in ấn, giao nhận, lưu trữ và bảo quản hóa đơn. Bên cạnh đó, các hóa đơn có nhiều rủi ro bị thất lạc, cháy, hỏng, rách nát,... gây thiệt hại đáng kể đối với lợi ích của doanh nghiệp.

Theo đó, cuối năm 2017 nghị định được dự thảo sửa đổi bắt buộc doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Một trong những người tiên phong trong lĩnh vực hóa đơn điện tử là MiTAX™ - phần mềm được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Điện toán Đám mây – Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ MITEK.

Sau khi đáp ứng các yêu cầu trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là việc hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử MiTAX™ trên trang chủ mitax.vn.

Với phần mềm này, các doanh nghiệp có thể tạo lập hóa đơn giá trị gia tăng với tính năng dùng thử lên đến 100 hóa đơn miễn phí dựa trên việc cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của doanh nghiệp (Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản, người đại diện,...). Hóa đơn sau khi tạo có thể được ký, xuất thành file Excel và phát hành hoặc được điều chỉnh, thay thế, xóa/ hủy hóa đơn và chuyển đối sang hóa đơn giấy.

Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MiTAX™ khiến doanh nghiệp có thể giảm thiểu được thời gian, tiết kiệm 80% chi phí làm thủ tục cũng như các rủi ro và tranh chấp liên quan đến hóa đơn. Khách hàng ngay lập tức có thể nhận được hóa đơn để hoàn tất các thủ tục thanh toán qua email hoặc tải trực tiếp từ hệ thống máy chủ của doanh nghiệp hay cơ quan thuế. Ngoài ra hóa đơn điện tử sẽ được lưu trữ vĩnh viễn và tra cứu tức thì trên nhiều hệ thống máy chủ dự phòng khác nhau.

Bên cạnh đó, phần mềm MiTAX™ góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, tra cứu dữ liệu nhanh, linh hoạt và tiện lợi trong quản lý.

 
 

Thông tin

index.jpg
 
Lĩnh vực Công nghệ
Điện thoại (028) 8 5404 1919
Email contact@mitek.vn
Website http://mitax.vn/
 
Đối tượng 2dmst