Mã số N2015: Quận Bình Thạnh - Hệ thống phần mềm đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân

    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này

Sau khi triển khai Hệ thống phần mềm đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân tại Quận Bình Thạnh, đã có gần 15 ngàn lượt (94,4%) thực hiện đánh giá công chức đang tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận và hơn 2 ngàn (tỷ lệ 89,6%) thực hiện khi đến nhận kết quả hồ sơ và đánh giá các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận.

 
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu dịch vụ hành chính công tại UBND quận Bình Thạnh. Ảnh SGGP

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu dịch vụ hành chính công tại UBND quận Bình Thạnh. Ảnh SGGP

Thực hiện Công văn số 395/STTTT-CNTT ngày 13/3/2017 của Sở TT&TT TP.HCM về triển khai “Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân”; UBND quận Bình Thạnh đã triển khai tuyên truyền, giới thiệu, vận động tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công thông qua hệ thống đánh giá hài lòng tại địa chỉ www.danhgiahailong.hochiminhcity.gov. hoặc tại địa chỉ: www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn và qua các thiết bị đánh giá hài lòng của tổ chức, người dân được đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận; ngoài ra, trên hệ thống ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” cũng được thiết kế, cài đặt và thể hiện nội dung đánh giá hài lòng của tổ chức, người dân.

Tuy nhiên, qua việc triển khai hệ thống phần mềm đánh giá, UBND quận Bình Thạnh nhận thấy vẫn còn một số khó khăn tồn tại như:

+ Tỷ lệ số lượt tổ chức, người dân tham gia đánh giá ý kiến hài lòng qua các trang thiết bị được lắp đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vẫn còn hạn chế, chưa cao.

+ Giao diện hệ thống phần mềm đánh giá hài lòng gây khó khăn cho người sử dụng

+ Việc thống kê các kết quả đánh giá hài lòng của tổ chức, người dân chưa rõ ràng, cụ thể theo từng lĩnh vực, nội dung giải quyết.

+ Không thực hiện được việc đánh giá đối với lĩnh vực Cấp Giấy chứng nhận QSDĐƠ - QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất.

dvd_5134_kewd.jpg


Nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, UBND Quận Bình Thạnh đã tập trung chỉ đạo, làm việc với các đơn vị, phòng ban liên quan và đơn vị tư vấn tập trung xây dựng, thiết kế phần mềm hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức, người dân với các nội dung sau:

- Thực hiện điều chỉnh giao diện, thao tác đánh giá đơn giản, nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung do Sở TT&TT triển khai thực hiện.

- Triển khai thực hiện in mã vạch trên biên nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận QSDĐƠ - QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất sau khi xuất biên nhận từ phần mềm Vlist.

- Xây dựng báo cáo kết quả thống kê theo từng lĩnh vực, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận cụ thể, rõ ràng.

- Trang bị và lắp đặt 10 máy tính bảng tại các quầy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Văn phòng HĐND và UBND quận) gồm:

+ Lắp đặt 7 máy tính bảng tại các quầy Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cài đặt hệ thống đánh giá đối với cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ công việc tương ứng với 3 nội dung tiêu chí đánh giá:

  • Tiêu chí 1. Thái độ phục vụ của công chức (Tốt, Bình thường, Kém).

  • Tiêu chí 2. Giải thích hướng dẫn của công chức (Dễ hiểu, Bình thường, Khó hiểu).

  • Tiêu chí 3. Chất lượng phục vụ (Tốt, Bình thường, Kém).

Lắp đặt 3 máy tính bảng tại các quầy Trả kết quả hồ sơ thực hiện cài dặt hệ thống đánh giá đối với từng lĩnh vực giải quyết hồ sơ hành chính tương ứng với 6 nội dung tiêu chí đánh giá:

  • Tiêu chí 1. Thái độ, tác phong của công chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tốt, Bình thường, Không tốt).

  • Tiêu chí 2. Giải quyết khiếu nại, phản hồi của cơ quan hành chính liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính mình đang thực hiện (Tốt, Không biết, Không tốt).

  • Tiêu chí 3. Số lần Ông/Bà liên hệ để hoàn tất thủ tục hành chính (Một lần, Hai lần, Ba lần trở lên).

  • Tiêu chí 4. Kết quả giải quyết hồ sơ tại thời điểm Ông/Bà trả lời khảo sát này (Đã giải quyết xong, chưa giải quyết xong).

  • Tiêu chí 5. Thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính so với biên nhận (Trước hạn, Đúng hạn, Trễ hạn).

  • Tiêu chí 6. Ý kiến chung của Ông/Bà về thủ tục hành chính vừa thực hiện (Hài lòng, Bình thường, Không hài lòng).

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân dễ dàng đánh giá các nội dung tiêu chí theo các lĩnh vực giải quyết hồ sơ hành chính, UBND quận Bình Thạnh đã thực hiện kết nối số biên nhận từng hồ sơ vào hệ thống phần mềm để việc đánh giá hài lòng của tổ chức, người dân được thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả (thay vì thao tác của người dân khi đánh giá phải thực hiện nhập đầy đủ các dãy số trên biên nhận hồ sơ để được đánh giá).

Untitled.jpg

Từ ngày 1/12/2018 đến ngày 24/3/2019, kết quả có 14.895/15.771 lượt (tỷ lệ 94,4%) thực hiện đánh giá công chức đang tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận và từ ngày 10/1/2019 đến ngày 24/3/2019 có 2.144/2.391 lượt (tỷ lệ 89,6%) thực hiện khi đến nhận kết quả hồ sơ và đánh giá các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận.

Trong thời gian tới, UBND quận Bình Thạnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai mở rộng hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đến các UBND phường và các đơn vị trực thuộc quận để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận và phát huy được tính công khai, minh bạch, giám sát trong việc giải quyết, xử lý hồ sơ hành chính của cán bộ, công chức; giúp cho lãnh đạo quận xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phản ánh của tổ chức, người dân.

 
    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này
 

Thông tin

lap-dat-camera-quan-sat-tai-quan-binh-thanh.png
 
Tên tổ chức Quận Bình Thạnh
Điện thoại (028) 38412366
Email binhthanh@tphcm.gov.vn
Website http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
 

Đơn vị tài trợ