Trung Quốc thiết lập hệ thống cảnh báo động đất sớm ở Tứ Xuyên.