TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình "phòng họp không giấy"


Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố và mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”.

Một cuộc họp của UBND thành phố

Một cuộc họp của UBND thành phố

UBND thành phố dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu hai mô hình này trong tháng 6/2019.

Văn phòng UBND thành phố sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hai mô hình này; trong đó phân kỳ một số tính năng của mô hình với lộ trình phù hợp và tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin đang vận hành tại Văn phòng.

Việc triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công việc, tiết kiệm thời gian trong các phiên họp, giảm tối đa việc sử dụng giấy, tiến đến sử dụng 100% văn bản và tài liệu điện tử trong các phiên họp (trừ văn bản, tài liệu mật).

Mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh” đối với lãnh đạo UBND thành phố, các thư ký của lãnh đạo UBND thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, sẽ tạo nên môi trường làm việc hiệu quả giữa lãnh đạo và nhân viên trong quá trình trao đổi, giao việc và quản lý công việc với những tính năng ưu việt và tiện lợi. Với ứng dụng giao việc và nhắc việc, cấp lãnh đạo sẽ dễ dàng phân loại và nhanh chóng giao việc, quản lý hồ sơ công việc, tiến độ một cách chặt chẽ; với cấp nhân viên, hệ thống trả về và sắp xếp lịch công việc một cách hiệu quả, nhắc nhở công việc đến hạn giúp năng suất lao động của mỗi nhân viên tăng lên nhiều lần so với trước.

Theo dangcongsan

Bài gốc

Xem thêm