Posts tagged giải thưởng
"Sáng tạo như người Thụy Điển": Cơ hội đột phá cho người trẻ Việt

Bạn đã có giải pháp sáng tạo và bền vững nào cho những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt? “Sáng tạo như người Thụy Điển” sẽ cho bạn một cơ hội tuyệt vời để trình bày các ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm mang lại những tác động tích cực cho tương lai.

Read More