Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia xét chọn tài trợ đề tài nghiên cứu đợt 2


Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia vừa thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 - đợt 2.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng tài trợ bao gồm: Tổ chức KH&CN của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức KH&CN của Việt Nam; Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức KH&CN, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y - dược và Khoa học nông nghiệp. Các hồ sơ đề xuất đăng ký theo phân ngành tương ứng với các HĐKH của Quỹ, bao gồm Toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường; Sinh học Nông nghiệp, Cơ học và Y sinh Dược học.

Được biết, hiện Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia công bố các danh mục tạp chí ISI có uy tín, quốc tế có uy tín và quốc gia có uy tín làm căn cứ cho việc xem xét điều kiện đầu vào của chủ nhiệm đề tài (đối chiếu với Danh mục tạp chí ISI có uy tín và quốc tế có uy tín do Quỹ ban hành gần nhất trước đó) và công nhận kết quả công bố của các đề tài do Quỹ tài trợ (đối chiếu với các danh mục tạp chí có uy tín do Quỹ ban hành gần nhất trước thời điểm gửi đăng công trình công bố).

Hiện nay, Quỹ đang xây dựng và dự kiến ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 trước ngày 10/8/2019, áp dụng đối với các đề tài năm 2019 đợt 2. Danh mục sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quỹ tại địa chỉ http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/vieworgan/Van-ban-do-Quy-ban-hanh-1/ ”.

Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ 8h30 ngày 24/7/2019 đến 17h00 ngày 28/8/2019. Việc đánh giá xét chọn diễn ra từ tháng 15/9-15/12/2019, kết quả xét chọn sẽ được công bố vào tháng 01/2020.

Theo Liên Cơ - Khám phá

Bài gốc

Xem thêm