Mã số N4004: Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE)

Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE) được thành lập bởi Chương trình Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong – MBI (đồng tài trợ bởi Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB), hỗ trợ bởi Swiss EP và Không gian Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (SIHUB).

2.PNG
 

WISE hợp tác với mạng lưới các tổ chức và chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh. Chính thức ra mắt vào tháng 3, năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, WISE đã thiết lập mối quan hệ đối tác với nhiều tổ chức hoạt động tích cực trong mảng phát triển, những vườn ươm tạo, hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

kn-IMG-0653-2372-1524547479.jpg

Các đối tác của WISE, đặc biệt là đơn vị sáng lập chính, MBI, có nhiều thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh.

  • Hơn một nửa các hoạt động của MBI và Swiss EP tập trung vào vấn đề giới

  • MBI tiến hành các nghiên cứu và đánh giá để tìm hiểu những thách thức mà các doanh nghiệp nữ gặp phải tại Việt Nam cũng như ghi chép, hệ thống lại những thực hành tốt nhất của quốc tế trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nữ

  • MBI hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp nữ toàn quốc để thực hiện thành công chiến dịch vận động chính sách nhằm đưa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ vào Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ sắp tới. Nội dung này sẽ bị bỏ qua nếu không có sự can thiệp của MBI.

  • Swiss EP tổ chức chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nữ NextGen với mục tiêu chính là thúc đẩy hỗ trợ và trao quyền cho doanh nghiệp nữ.

  • WISE đã thành công trong việc giới thiệu và kết nối với các sáng kiến khu vực về trao quyền kinh tế cho phụ nữ và được nhận 1 khoản kinh phí cho việc phát triển một website là cổng thông tin, nền tảng cho các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh.

  • Tất cả các đối tác của WISE đều là những đơn vị hoạt động tích cực trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam

 
 

Thông tin

39691_1514535374.png
Tên trung tâm Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE)
Fanpage https://www.facebook.com/wisenets/
Email wisevn2017@gmail.com
Website http://wisevietnam.org/