Hệ thống rửa xe tự động 'made in Vietnam', rửa ô tô chỉ trong 3 phút


Hệ thống rửa xe tự động do nhóm kỹ sư trẻ tại Hà Nội nghiên cứu, chế tạo. Thời gian rửa xe được rút ngắn chỉ trong 3 phút.

 
 

Đình Hiếu - Vietnamnet

Bài gốc

Xem thêm