Hai nhà ga tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoàn thành trước 30/4/2018