Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp VIISA khóa 6


Quỹ Tăng tốc Khởi nghiệp Viêt Nam (VIISA) là chương trình tăng tốc khởi nghiệp và quỹ đầu tư giai đoạn hạt giống. Với mong muốn đầu tư và xây dựng các startup khởi nghiệp toàn cầu với xuất phát điểm từ Việt Nam, VIISA đã thực hiện 5 đợt Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp với 28 công ty hoàn thành chương trình với tỷ lệ gọi vốn thành công vòng tiếp theo rất cao.

Lợi ích VIISA đem lại?

  1. Funding: US$15,000 tiền mặt cùng với nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.

  2. Mentorship: Nhận được hướng dẫn và hỗ trợ từ hơn 150 doanh nhân, nhà đầu tư, nhà cộng đồng và đối tác doanh nghiệp toàn cầu.

  3. Training: Các lớp đào tạo chuyên sâu, giúp người sáng lập phát triển phẩm chất lãnh đạo. Đào tạo tập trung vào hoạch định chiến lược, săn đón các nhà đầu tư, xây dựng đội ngũ và quản lý kinh doanh.

  4. Resources: Technical resources trị giá hơn US$100,000, tư vấn về IT, tài khoản ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ kế toán,...

  5. Follow-on Investment: Startup tốt nghiệp có khả năng cao sẽ có thể nhận được khoản đầu tư tiếp theo lên tới US$200.000 từ VIISA, nếu họ có một vòng tài trợ mới.

  6. Corporate Networks: Mạng lưới đối tác công ty của VIISA có thể giúp bạn kết nối và gặp gỡ những nhà hoạch định chính.

Ai có thể tham gia chương trình này?

  • Founder là người Việt Nam HOẶC doanh nghiệp có thị trường Việt Nam là thị trường trọng điểm

  • Có MVP

  • Sở hữu công nghệ

Đăng ký tại: http://www.viisa.vn/apply-batch-6

Theo VIISA

Xem thêm