Posts tagged chuyên đề: trải nghiệm
Trải nghiệm ứng dụng di động Chính phủ điện tử Quận 8, Quận 9, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Nhà Bè

Bạn đang khó chịu về 1 quán ăn lấn chiếm lòng lề đường, về tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, bạn chỉ cần lấy điện thoại, chụp lại hình ảnh và gửi cho chính quyền xử lý trong vòng 5 phút

Read More