Sở GTVT TP.HCM sẽ sử dụng vé điện tử liên thông cho mọi phương tiện công cộng


Hệ thống vé này có thể thanh toán chung cho mọi loại phương tiện như metro, xe buýt nhanh…

 
 

An TNT

Xem thêm