TP.HCM xây dựng thành phố thông minh hướng đến 4 mục tiêu quan trọng


Thông tin từ Văn phòng UBND.TP, TP.HCM hiện đang trong quá trình xây dựng đô thị thông minh hướng đến 4 mục tiêu: đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao, phát triển bền vững; dịch vụ phát triển, môi trường sống tốt, hạ tầng, y tế, giáo dục tốt; người dân được chính quyền phục vụ tốt; người dân và tổ chức xã hội tham gia quản lý và giám sát.

Trọng tâm của đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025” trong giai đoạn hiện nay là tích cực triển khai 4 giải pháp như: xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; xây dựng trung tâm mô phỏng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội của TP; xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh; xây dựng Trung tâm an toàn, an ninh thông tin.

Để kết nối kinh tế với Singapore, TP.HCM mong muốn và mời gọi các nhà đầu tư Singapore tích cực quan tâm và tham gia đầu tư thực hiện các công trình, dự án của TP.HCM trên cơ sở chính quyền, người dân và doanh nghiệp đều có lợi.

Song song với đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, TP.HCM sẽ huy động lực lượng tư vấn trong và ngoài nước để thiết kế xây dựng một khu đô thị sáng tạo tích hợp ba quận 2, 9 và Thủ Đức với 12 trường đại học, trên 1.500 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 70.000 sinh viên, dân số gần 1 triệu người, làm hạt nhân để TP.HCM triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

N.H - Khoa học phổ thông

Bài gốc

Xem thêm